Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
15 juli 2022

Bizob houdt regelmatig een bedrijfsbezoek, want kennisuitwisseling tussen ondernemers en de aanbestedende diensten is belangrijk om aanbestedingen goed te doorlopen. Niet voor niks is het ook één van de hoofdthema’s uit het landelijke project ‘Beter Aanbesteden’ 

Voertuigenbranche enorm in ontwikkeling

Dit keer was de voertuigensector aan de beurt. Op woensdag 14 juli jl. bezochten een aantal Bizob concerninkopers de Oostendorp Autogroep. Het was een interessante middag; de voertuigenbranche zit niet stil! Aan bod kwamen allerlei onderwerpen, zoals de Europese Green Deal, de impact van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne op de productie van voertuigen en (langere) levertijden. Ook bespraken we hoe we door een goede coördinatie van vraag & aanbod en door ketenanalyse samen sterker uit de crisis kunnen komen.

Schone voertuigen door middel van publieke inkoop

Vanzelfsprekend werd de Regeling bevordering schone wegvoertuigen, die per 2 augustus 2021 geldt voor aanbestedende diensten, niet overgeslagen. Deze regeling vloeit voort uit de Europese Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU), ook wel Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel van de regeling is om de markt voor schone en energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen. De Regeling verplicht aanbestedende diensten om bij Europese aanbestedingen voor wegvoertuigen, en diensten waarbij voertuigen worden ingezet zoals afvalinzameling of leerlingenvervoer, te voldoen aan een minimumpercentage van schone en emissievrije wegvoertuigen. 

Kennisuitwisseling geslaagd!

We hebben veel van elkaar geleerd: onze inkopers kunnen nu een nog betere uitvraag maken en de autobranche kan nu nog beter een aanbieding op maat maken.