Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
16 januari 2020

Zorgverleners zijn veel tijd kwijt met het invullen van formulieren en de registratie van de zorg. Kostbare tijd, die zij liever aan de cliënt besteden. Daarom willen gemeenten en Bizob de jaarlijkse productieverantwoording zo makkelijk mogelijk maken. Uit de evaluatie met zorgverleners vorig jaar bleek dat het niet altijd even duidelijk is hoe onderhanden werk geregistreerd moet worden. Een werkgroep ging ermee aan de slag en schreef een toelichting die het invullen makkelijker maakt.

Aanpak
Ieder jaar ontvangen alle zorgaanbieders van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant een excel document waarin de geleverde zorg wordt ingevuld. Deze financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet is een controle waarmee de gemeente kan zien of de zorg die gefactureerd is, ook daadwerkelijk is afgenomen.

Evaluatie
Vorig jaar is met zorgaanbieders vanuit WMO en de Jeugwet geëvalueerd hoe zij deze manier van invullen ervaren. Daaruit bleek dat het in de praktijk nog wel eens lastig is om de zorg die vanuit 2019 doorloopt in 2020 (onderhanden werk) te registreren.

Toelichting
Een werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit ruim 20 gemeenten en Bizob, is aan de slag gegaan met de uitkomsten van de evaluatie en schreef een toelichting. Daarin staat precies hoe onderhanden werk geregistreerd en verwerkt kan worden in de productieverantwoording.

Ook dit jaar zal er weer een evaluatie volgen, om te kijken of de toelichting zorgverleners heeft geholpen en of er andere verbeterpunten zijn. Zo blijven we werken aan het verlichten van de administratieve last in de zorg.

Klik hier voor alle informatie over de productieverantwoording 2019