Logo
Nieuws
Terug
icon

Even voorstellen: Het team gezamenlijke trajecten

20 januari 2020
Bizob zet hoog in op gezamenlijke trajecten, want samen kunnen we veel winst behalen! Ons team is daarom flink uitgebreid. In dit artikel vertellen we u meer over onze gezamenlijke aanpak. Het team gezamenlijke trajecten Boven v.l.n.r: Jolanda van Grinsven (concerninkoper)Roel Knops (concerninkoper)Tim Boemaars (concerninkoper) Onder v.l.n.r.:Bart van Brunschot (inkoopmanager)José Konings (contractmanager) Niek Blonk (aanbestedingsjurist)…
icon

Ondernemers opgelet!

16 januari 2020
Bent u ondernemer in gemeente Best, Veldhoven of Waalre en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente uit te voeren? Kom dan op donderdag 13 februari a.s. naar de informatiebijeenkomst: ‘Zakendoen in uw gemeente? Zo werkt dat!’
icon

Minder regeldruk sociaal domein door duidelijke uitleg

16 januari 2020
Zorgverleners zijn veel tijd kwijt met het invullen van formulieren en de registratie van de zorg. Kostbare tijd, die zij liever aan de cliënt besteden. Daarom willen gemeenten en Bizob de jaarlijkse productieverantwoording zo makkelijk mogelijk maken. Uit de evaluatie met zorgverleners vorig jaar bleek dat het niet altijd even duidelijk is hoe onderhanden werk geregistreerd…
icon

Einde aan het wij-zij denken!

14 januari 2020
Doorbraak in de samenwerking bouw en overheid rondom aanbestedingen Recent onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring “Samenwerking bouw en  gemeenten: ieder draagt…
icon

15 miljoen kilometers duurzaam ingekocht

17 december 2019
“Over vijf jaar is bijna al ons doelgroepenvervoer elektrisch!” Voor doelgroepenvervoer in de regio Zuidoost-Brabant gaan op 1 maart 2020 nieuwe contracten in. Bij de aanbesteding hiervoor stond verduurzaming van het wagenpark centraal. Aan het woord zijn Frans van Kempen, concern inkoper bij Bizob, en Douwe van de Goorberg, inkoopmanager bij Bizob. “Doelgroepenvervoer is bedoeld…
icon

Deurne doet ‘t….vloggend!

2 december 2019
Op 26 november jl. vond er weer een ‘Uurtje over…’ bij Bizob plaats. Deze keer over Deurne doet ‘t, een nieuwe manier van samenwerken in de openbare ruimte, dat op een unieke manier werd aanbesteed. SamenwerkingDe kracht van Deurne doet ’t zit in de samenwerking. De gemeentelijke buitendienst, werkbedrijf Senzer en Donker Groen, voegen werkzaamheden,…
icon

Versoepeling van de wet rondom aanbesteden in het sociaal domein: Nodig of niet nodig?

28 november 2019
Minister de Jonge pleit voor versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en Wmo. De aanleiding hiervan is de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Gemeenten en aanbieders ervaren de aanbestedingen in de Wmo en jeugdhulp vaak als niet passend en als een arbeidsintensieve administratieve last. Ook blijkt dat gemeenten onnodig vaak Europees aanbesteden.  Al sinds de…
icon

Samen circulair

14 november 2019
Om mensen te ontvangen, te kunnen werken, overleggen en zaken op te bergen kan geen enkel bedrijf zonder kantoormeubilair. Bizob zag een kans voor een Joint Procurement. 14 Organisaties toonden interesse in een gezamenlijke aanbesteding voor de aanschaf, onderhoud en het terugnemen van kantoormeubilair. Waarom een gezamenlijke aanpak? Voorafgaand aan de aanbesteding werden kleine bestellingen…
icon

Kijk eens door de bril van de markt

5 november 2019
Betere uitvraag door adviserende marktpartij Voor gemeente Bladel vinden de laatste inkoopbesprekingen plaats voor de realisatie van de nieuwe Multifunctionele accommodatie (Mfa) in de dorpskern Hapert. Het gebouw moet onderdak bieden aan het gemeenschapshuis, de basisschool, de kinderopvang, het ouderensteunpunt, een kapel en de bibliotheek.  Bizob begeleidt het inkooptraject en gaf er een bijzondere twist…
icon

Nieuwe Europese drempelwaarden

4 november 2019
Graag informeren we u over een aanpassing in de Europese drempelwaarden die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Deze drempelwaarden worden een keer per twee jaar vastgesteld door de Europese Commissie. Als de geraamde waarde van een opdracht meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, dan moet de opdracht in beginsel Europees worden aanbesteed. Huidige drempelwaarden…
icon

Rechtsbescherming in aanbestedingen onder de loep

31 oktober 2019
Het onderzoek van Kwink naar de rechtsbescherming van marktpartijen bij het inschrijven op aanbestedingen heeft het nodige stof doen opwaaien. Zo blijkt dat de bouwsector zich zo goed als kansloos voelt bij de rechter als het gaat om tendergeschillen. Ook is er een enorme kloof tussen aanbestedende diensten en de inschrijvers (wij-zij denken). Ondernemers zijn…
icon

Inkoper aan het woord over aanbesteden en privacy

7 oktober 2019
‘Be tender met persoonsgegevens!’ Dat privacy belangrijk is, dat weten we. Maar liefst 94% maakt zich ook wel eens zorgen over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Het rekening houden met privacy in een aanbesteding kan voor overheidsorganisaties een uitdaging zijn. Een whitepaper dat hierover eerder verscheen, noemt het terecht een lastige combinatie. De conclusie die…
icon

Concern Inkoper en Contractmanager gezocht

1 oktober 2019
Bizob heeft twee vacatures. We zoeken een Concern Inkoper en een Contractmanager! Klik op de onderstaande button om de vacatures te bekijken.
icon

De wet Bibob

27 september 2019
Op 26 september vond de bijeenkomst ‘De Wet Bibob in relatie tot aanbesteden’ plaats. Bizob organiseerde de bijeenkomst samen met het RIEC voor juristen en Bibob-coordinatoren van de bij Bizob aangesloten organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op hoe de wet Bibob kan worden toegepast ter voorkoming van ondermijning. Ook de mogelijkheden tot het toepassen…
icon

Uurtje over…sociaal domein

20 september 2019
“Kennis heeft pas waarde, als je het deelt met anderen!” Speciaal voor de bij Bizob aangesloten partijen organiseert het expertisecentrum van Bizob zo’n zes keer per jaar het ‘Uurtje over…’. Daarin nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en -beheer. Op 19 september jl. vond het ‘uurtje…
icon

Gemeenten nemen drempels voor zonnepanelen weg

10 september 2019
Zonnepanelen op 20% van de huizen in de gemeente: hoe krijg je voor elkaar dat bewoners daar zelf voor gaan zorgen? Project De Groene Zone nam de drempels weg bij de 12 gemeenten in Metropoolregio Eindhoven. Een jaar geleden was het nog onduidelijk of genoeg mensen interesse zouden hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Is…