Logo
Nieuws
Terug
icon

Unieke samenwerking tussen bouw en gemeenten

25 maart 2020
Zeker nu is het belang van een goede samenwerking tussen bouw en gemeenten groot! In deze samenvatting leest u de 18 actiepunten waarmee de 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en 1000 leden van Bouwend Nederland de komende 1,5 jaar aan de slag gaan. Klik hier voor meer informatie over de totstandkoming van de…
icon

4 nieuwe brandweerwagens

16 maart 2020
Trots op afgeronde aanbesteding: Vier nieuwe brandweerwagens voor de beroepsbrandweerlieden in Eindhoven en helmond! Lees hier het artikel in ED
icon

Komt u in de knel door het Coronavirus?

11 maart 2020
De maatregelen ter indamming van het coronavirus hebben effect op veel organisaties. Ook rondom aanbestedingen kunnen zich problemen voordoen. Denk aan zaken als: Zijn er voldoende personen binnen uw organisatie aan het werk en is tijdige afstemming mogelijk om een inschrijving op te stellen? Kunnen handtekeningen van bevoegde personen worden ‘opgehaald’? Gaat de geplande schouw…
icon

Op wantrouwen kun je niet bouwen

10 maart 2020
In BNL maart 2020 (uitgave van Bouwend Nederland) leest u een interview met Bizob-voorzitter Frank van der Meijden over de unieke intentieverklaring die Bizob en Bouwend Nederland onlangs tekenden. De intentieverklaring telt achttien concrete actiepunten, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden, om de kloof tussen aanbestedende diensten en inschrijvers te overbruggen.
icon

‘Be tender met persoonsgegevens!’: Deel 2

3 maart 2020
Inkoper aan het woord over aanbesteden en privacy De recente richtsnoer van het EDPB (European Data Protection Board) toont aan dat het belang van privacy groeit. Er wordt zelfs verwacht van overheden dat zij het juiste voorbeeld geven op het gebied van PbD&D (Privacy by Design & Default). Het EDPB bestaat uit personen van de…
icon

Even voorstellen: Het team gezamenlijke trajecten

20 januari 2020
Bizob zet hoog in op gezamenlijke trajecten, want samen kunnen we veel winst behalen! Ons team is daarom flink uitgebreid. In dit artikel vertellen we u meer over onze gezamenlijke aanpak. Het team gezamenlijke trajecten Boven v.l.n.r: Jolanda van Grinsven (concerninkoper)Roel Knops (concerninkoper)Tim Boemaars (concerninkoper) Onder v.l.n.r.:Bart van Brunschot (inkoopmanager)José Konings (contractmanager) Niek Blonk (aanbestedingsjurist)…
icon

Ondernemers opgelet!

16 januari 2020
Bent u ondernemer in gemeente Best, Veldhoven of Waalre en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente uit te voeren? Kom dan op donderdag 13 februari a.s. naar de informatiebijeenkomst: ‘Zakendoen in uw gemeente? Zo werkt dat!’
icon

Minder regeldruk sociaal domein door duidelijke uitleg

16 januari 2020
Zorgverleners zijn veel tijd kwijt met het invullen van formulieren en de registratie van de zorg. Kostbare tijd, die zij liever aan de cliënt besteden. Daarom willen gemeenten en Bizob de jaarlijkse productieverantwoording zo makkelijk mogelijk maken. Uit de evaluatie met zorgverleners vorig jaar bleek dat het niet altijd even duidelijk is hoe onderhanden werk geregistreerd…
icon

Einde aan het wij-zij denken!

14 januari 2020
Doorbraak in de samenwerking bouw en overheid rondom aanbestedingen Recent onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring “Samenwerking bouw en  gemeenten: ieder draagt…
icon

15 miljoen kilometers duurzaam ingekocht

17 december 2019
“Over vijf jaar is bijna al ons doelgroepenvervoer elektrisch!” Voor doelgroepenvervoer in de regio Zuidoost-Brabant gaan op 1 maart 2020 nieuwe contracten in. Bij de aanbesteding hiervoor stond verduurzaming van het wagenpark centraal. Aan het woord zijn Frans van Kempen, concern inkoper bij Bizob, en Douwe van de Goorberg, inkoopmanager bij Bizob. “Doelgroepenvervoer is bedoeld…
icon

Deurne doet ‘t….vloggend!

2 december 2019
Op 26 november jl. vond er weer een ‘Uurtje over…’ bij Bizob plaats. Deze keer over Deurne doet ‘t, een nieuwe manier van samenwerken in de openbare ruimte, dat op een unieke manier werd aanbesteed. SamenwerkingDe kracht van Deurne doet ’t zit in de samenwerking. De gemeentelijke buitendienst, werkbedrijf Senzer en Donker Groen, voegen werkzaamheden,…
icon

Versoepeling van de wet rondom aanbesteden in het sociaal domein: Nodig of niet nodig?

28 november 2019
Minister de Jonge pleit voor versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en Wmo. De aanleiding hiervan is de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Gemeenten en aanbieders ervaren de aanbestedingen in de Wmo en jeugdhulp vaak als niet passend en als een arbeidsintensieve administratieve last. Ook blijkt dat gemeenten onnodig vaak Europees aanbesteden.  Al sinds de…
icon

Samen circulair

14 november 2019
Om mensen te ontvangen, te kunnen werken, overleggen en zaken op te bergen kan geen enkel bedrijf zonder kantoormeubilair. Bizob zag een kans voor een Joint Procurement. 14 Organisaties toonden interesse in een gezamenlijke aanbesteding voor de aanschaf, onderhoud en het terugnemen van kantoormeubilair. Waarom een gezamenlijke aanpak? Voorafgaand aan de aanbesteding werden kleine bestellingen…
icon

Kijk eens door de bril van de markt

5 november 2019
Betere uitvraag door adviserende marktpartij Voor gemeente Bladel vinden de laatste inkoopbesprekingen plaats voor de realisatie van de nieuwe Multifunctionele accommodatie (Mfa) in de dorpskern Hapert. Het gebouw moet onderdak bieden aan het gemeenschapshuis, de basisschool, de kinderopvang, het ouderensteunpunt, een kapel en de bibliotheek.  Bizob begeleidt het inkooptraject en gaf er een bijzondere twist…
icon

Nieuwe Europese drempelwaarden

4 november 2019
Graag informeren we u over een aanpassing in de Europese drempelwaarden die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Deze drempelwaarden worden een keer per twee jaar vastgesteld door de Europese Commissie. Als de geraamde waarde van een opdracht meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, dan moet de opdracht in beginsel Europees worden aanbesteed. Huidige drempelwaarden…
icon

Rechtsbescherming in aanbestedingen onder de loep

31 oktober 2019
Het onderzoek van Kwink naar de rechtsbescherming van marktpartijen bij het inschrijven op aanbestedingen heeft het nodige stof doen opwaaien. Zo blijkt dat de bouwsector zich zo goed als kansloos voelt bij de rechter als het gaat om tendergeschillen. Ook is er een enorme kloof tussen aanbestedende diensten en de inschrijvers (wij-zij denken). Ondernemers zijn…