Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid > Invul/aanleverformats Terug

Invul/aanleverformats

Voor het indienen van uw productieverantwoording maken we gebruik van verantwoordingsformats van het Landelijk accountantsprotocol:

Klik hier de verantwoordingsformats 2019 WMO en Jeugdwet

U vult het voor u geldende document in (WMO en/of Jeugdwet) voor alle gemeenten waarvoor u zorg heeft geleverd in 2019. Stuur het Excel document én een getekende versie in PDF vóór 1 maart 2020 naar: regionaleinkoop@bizob.nl.

Privacy

In de aan te leveren productieverantwoording mogen in kader van de AVG geen (bijzondere) persoonsgegevens, zoals naam, adres, etc. van uw cliënten, worden opgenomen. Informatie die wel (bijzondere) persoonsgegevens bevat, zullen wij als niet verzonden beschouwen.