Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid > Productieverantwoording geen zorg geleverd Terug

Productieverantwoording geen zorg geleverd

Uw situatie is:
U heeft in 2022 voor Wmo en/of Jeugd geen zorg geleverd.

Stap 1

Download het formulier:

Stap 2

Vul de ‘Verklaring geen omzet 2022’ volledig in met vermelding van de betreffende gemeente(n) en onderteken deze rechtsgeldig.

Stap 3

Stuur het formulier uiterlijk vóór 1 maart 2023 naar regionaleinkoop@bizob.nl.