Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid > Productieverantwoording zorg via een consortium Terug

Productieverantwoording zorg via een consortium

Uw situatie is:

U levert zorg via een consortium vanuit een ‘multi’- contract.

Bent u penvoerder van het consortium? Dan levert en factureert u de ‘multi’- zorg aan een gemeente. U neemt het totaal aan geleverde zorg van het consortium op in uw productieverantwoording.

Bent u geen penvoerder van het consortium? Dan neemt u deze geleverde zorg onder het ‘multi’- zorg contract niet op in uw productieverantwoording.

Levert u als zorgaanbieder daarnaast aan dezelfde gemeente vanuit een ‘mono’- contract ook zorg? Dan neemt u (ook) dit bedrag op in uw productieverantwoording.