Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
20 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) gewijzigd. Ook is een verbeterde versie van het UEA gepubliceerd.

Gids Proportionaliteit

De wijziging van Gids Proportionaliteit verduidelijkt dat het disproportioneel is om op voorhand tenderkostenvergoedingen uit te sluiten bij het voortijdig intrekken van een aanbesteding. De aanbestedende dienst moet per geval beoordelen of een tenderkostenvergoeding aan de orde is, ook bij het intrekken van de aanbesteding.

Binnen Bizob is het al gebruikelijk om een tenderkostenvergoeding niet op voorhand af te wijzen, voor alle mogelijke situaties. Hiermee hebben wij ons geconformeerd aan de actiepunten uit de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. De gewijzigde Gids Proportionaliteit sluit dan ook aan bij onze werkwijze.

ARW

De wijziging van het ARW is niet inhoudelijk, maar bevat kleine correcties. Verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten zijn gecorrigeerd.

UEA

Er is eveneens een verbeterde versie van de interactieve pdf gepubliceerd van het Europees Uniform Aanbestedingsdocument (UEA). In deze nieuwe versie zijn een aantal technische problemen opgelost en wensen van gebruikers doorgevoerd. Zo zijn bij de vragen over de uitsluitingsgronden nu standaard de voor ondernemers positieve antwoorden aangevinkt. Bizob heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken vooraf input geleverd en het formulier getest voorafgaand aan de publicatie.

De inhoud is niet gewijzigd. Die is namelijk voorgeschreven door de Europese Verordening 2016/7, afwijken van de inhoud is niet toegestaan. Ook is niet gewijzigd dat het formulier in Acrobat Reader moet worden geopend. De beveiliging en interactieve elementen werken niet als het formulier in een ander programma wordt geopend.

Het formulier is interactief. De aanbestedende dienst vult eerst het formulier in met alle gegevens over de betreffende aanbesteding en geeft aan welke uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Vervolgens wordt het document beveiligd. De ondernemers krijgen dan een formulier met alleen de vragen die hij moet beantwoorden, waarbij de vragen over de uitsluitingsgronden dus al positief zijn beantwoord. Op Pianoo is een lijst met aandachtspunten voor ondernemers beschikbaar, die hen helpt bij het invullen van het formulier. Daarnaast kunnen ondernemers bij Bizob terecht voor een toelichting op het formulier en het invullen er van.