Samen professioneler werken

Logo
BIZOB > Kennisbank > Inkoopexpertise > Wet en regelgeving Terug

Wet en regelgeving

Aanbestedingswet

Bij het uitzetten van een aanbesteding dient de publieke sector zich te houden aan de aanbestedingswet. De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet zijn nader uitgewerkt in een aanbestedingsbesluit:

Gids Proportionaliteit: In de Gids Proportionaliteit worden adviezen en voorschriften gegeven voor het gehele inkoopproces, van voorfase tot aan contractvoorwaarden.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA): Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure.

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016): Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken.