Beter en slimmer inkopen draagt bij aan een leefbare samenleving met tevreden inwoners

Logo

Bestuurders

Het Bestuur van Bizob bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:  

  • Mevr. A. van Extel-van Katwijk, Burgemeester gemeente Asten

Bestuur: 

  • Dhr. S. Luijten, Wethouder gemeente Bergeijk en penningmeester (Cluster BOV en De Kempen)
  • Dhr. H. van de Laar, Wethouder gemeente Geldrop-Mierlo (Cluster Dommelvallei+ en A2 regio)
  • Dhr. M. Jilisen, Wethouder gemeente Land van Cuijk (Cluster Noordoost-Brabant  en overig publiek)
  • Dhr. J. Postma, Gemeentesecretaris van gemeente Land van Cuijk (Cluster Noordoost-Brabant  en overig publiek)
  • Dhr. J. Rooijakkers, Wethouder gemeente Veldhoven (Cluster BOV en De Kempen)
  • Dhr. M. Du Maine, Wethouder gemeente Vught (Cluster Noordoost-Brabant  en overig publiek)
  • Mevr. R. Franken, gemeentesecretaris gemeente Waalre (Cluster Dommelvallei+ en A2 regio)
  • Dhr. M. Oosterveer, Burgemeester gemeente Waalre (Cluster Dommelvallei+ en A2 regio)