Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
3 juli 2023

Voor de 4e keer dit jaar organiseerde Bizob een informatiebijeenkomst voor ondernemers. Dit keer samen met de gemeente Bernheze en verschillende ondernemersverenigingen. Maar liefst 60 ondernemers waren op 28 juni jl. te gast bij de bijeenkomst: ‘Zakendoen met de gemeente? Zo werkt dat!’

Het gesprek over de inkoop van de gemeente Bernheze en de kansen voor lokale ondernemers is al enige tijd gaande in de gemeenteraad. Voor het benutten van de meerwaarde die de gemeente en lokale ondernemers elkaar te bieden hebben moet je elkaar eerst kennen. Deze bijeenkomst, met aanwezige ondernemers vanuit allerlei sectoren, heeft daar uitstekend aan bijgedragen.

We hebben duidelijk kunnen maken aan welke producten en diensten de gemeente veel behoefte heeft, hoe wij het inkoopproces doorlopen en welke regels hierbij gelden. Ook hebben we praktische tips meegegeven aan ondernemers over hoe zij zichzelf en hun aanbod kenbaar kunnen maken, zoals via de vakafdelingen, de ondernemerslijst van Bizob en de inkoopkalender.

De gemeente heeft veel waardevolle reacties opgehaald. Bijvoorbeeld over de problematiek van vaste prijzen en leveringsplicht voor levend materiaal, zoals planten en bomen. Hoe voorkom je dat bij een aanbesteding niet de beste maar de meest opportunistische leverancier de opdracht krijgt? Ook werd duidelijk dat de ene gemeente producten separaat, direct bij de (lokale) leverancier inkoopt, en de andere gemeente deze leveringen in een integrale opdracht verwerkt. Hierdoor liggen de directie kansen voor de (lokale) ondernemers bij de hoofdaannemer.

Wethouder Rien Wijdeven sprak over het belang van een goede verbinding met het lokale en regionale bedrijfsleven.
Bizob Directeur Marcel Stuijts en inkoopmanager Douwe van de Goorberg vertelden namens de gemeente over hoe de gemeente inkoopt en hoe ondernemers in aanmerking kunnen komen om opdrachten voor de gemeente uit te voeren.

Ook interessant voor uw gemeente?

Op woensdag 1 november a.s. organiseren de gemeenten Valkenswaard, Veldhoven en Waalre een informatiebijeenkomst.

Denkt u dat een informatiebijeenkomst voor de ondernemers in uw gemeente ook zinvol zou zijn? Bizob organiseert dit graag samen met u! Neem contact op met uw inkoopmanager.