Samen professioneler aan het werk

Logo
BIZOB > Voor ondernemers > Inkoopkalender Terug

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob worden begeleid. U kunt per aankondiging kenbaar maken of u interesse heeft om deel te nemen.

Let op: Deze lijst is niet volledig, het betreft enkel informatie die vrijgegeven is door de bij Bizob aangesloten organisaties. Daarnaast zijn ook inhuuropdrachten en infrastructurele werken niet in deze lijst opgenomen.

Inhuuropdrachten: klik hier.

Infrastructurele werken: Vul onze ondernemerslijst in. Dan kunnen onze inkopers u benaderen voor (onderhandse) aanbestedingen in uw regio.

Raadpleeg TenderNed voor het complete overzicht van actuele openbare aanbestedingen.

Aanbestedende diensten:
Inkooppakketten:
Aanbestedende dienst(en) Projectnummer Opdracht omschrijving Sector / inkooppakket Geplande start inkoopprocedure Interesse?

Aanbestedende dienst(en): Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300893 Opdracht omschrijving: Verwerking afvalstromen Milieustraat Boxtel Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300439 Opdracht omschrijving: Glasinzameling Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2200251 Opdracht omschrijving: Software planning- en containerbeheersysteem + omchippen containers Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2100621 Opdracht omschrijving: Elektrische bussen (4x) Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2100623 Opdracht omschrijving: Containerwagen en Kraanwagen Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2400038 Opdracht omschrijving: Beveiligingsdiensten opvanglocaties (MGD) Sector / inkooppakket: 09 - Hulpverlening en openbare orde Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2300504 Opdracht omschrijving: Discussiesysteem AV-apparatuur Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - Kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2300792 Opdracht omschrijving: Schilderwerk gemeentelijke gebouwen (2024-2026) Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2300820 Opdracht omschrijving: Rovk Bouwteams Verduurzaming vastgoed Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2300819 Opdracht omschrijving: Glasbewassing Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200828 Opdracht omschrijving: Respijtzorg 2025 e.v. Sector / inkooppakket: 10 - Sociaal Domein Geplande start inkoopprocedure: 2025 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2400024 Opdracht omschrijving: Overslag tuinafval Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2300486 Opdracht omschrijving: Levering mini-containers (25, 120, 140, 240 liter + chip) Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2200337 Opdracht omschrijving: Digitaal vastgoedsysteem Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - Kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2300409 Opdracht omschrijving: Burgerzaken applicatie Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - Kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-1900226 Opdracht omschrijving: Schoonmaak Uden parkeergarage en sanitair openbare ruimte en abri’s Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2200774 Opdracht omschrijving: Gladheidsbestrijding 2024 e.v. Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300125 Opdracht omschrijving: Exploitatie Dommelbad Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2100260 Opdracht omschrijving: Kindcentrum De Lichtstraat en gymzaal Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2300040 Opdracht omschrijving: Vrachtwagen riolering Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2200335 Opdracht omschrijving: Inzameling en verwerking papier Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2100034 Opdracht omschrijving: Calamiteiten dienst Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2200536 Opdracht omschrijving: BOR applicatie Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - Kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2200391 Opdracht omschrijving: Beheer openbare verlichting (OVL) Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2200334 Opdracht omschrijving: Afvalinzameling PBD, Rest, GFT (hah en oc) Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2300008 Opdracht omschrijving: Bedrijfskleding Sector / inkooppakket: 01 - Persoonsgerelateerde zaken Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Bernheze Projectnummer: PRJ-2300357 Opdracht omschrijving: Glasinzameling en verwerking Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Bernheze Projectnummer: PRJ-2400048 Opdracht omschrijving: Rovk – Bestemmingsplan toets volledig Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Bernheze Projectnummer: PRJ-2400047 Opdracht omschrijving: Rovk – Bestemmingsplan toets deelgebieden Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Bernheze Projectnummer: PRJ-2400046 Opdracht omschrijving: Rovk – Advies grondexploitatie en vastgoed – grondzaken en planeconomie Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2100709 Opdracht omschrijving: Gebiedsontwikkeling Kamer 4 Park Maashorst projectbouw Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Bernheze Projectnummer: PRJ-2400051 Opdracht omschrijving: Mantelzorgmakelaar 2025 e.v. Sector / inkooppakket: 10 - Sociaal Domein Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2200631 Opdracht omschrijving: Wegenzout 2024 e.v. Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2024 - Kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2300319 Opdracht omschrijving: Levensvatbaarheidsonderzoeken 2024 e.v. Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen Sector / inkooppakket: 10 - Sociaal Domein Geplande start inkoopprocedure: 2024 - Kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2300324 Opdracht omschrijving: Laadvoorzieningen e-voertuigen werf/gemeentehuis Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2024 - Kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-1900630 Opdracht omschrijving: Multifunctionals – Printapparatuur 2026 e.v. Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2300639 Opdracht omschrijving: Groene zone 1.1 Zonnepanelen 2024 e.v. Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Bernheze Projectnummer: PRJ-2300104 Opdracht omschrijving: Wagenpark (8-10 auto’s) Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Bernheze Projectnummer: PRJ-2300332 Opdracht omschrijving: Rovk Inhoudelijke bouwkundige toetsing Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100495 Opdracht omschrijving: Werving en selectie vast personeel Sector / inkooppakket: 01- Persoonsgerelateerde zaken Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100490 Opdracht omschrijving: Warme drankenvoorziening / koffieautomaten Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100493 Opdracht omschrijving: Verzekeringsmakelaar Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100489 Opdracht omschrijving: Speeltoestellen openbare ruimte Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100494 Opdracht omschrijving: Service Provider Bedrijfsvoertuigen en Beheer Wagenpark Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-1900623 Opdracht omschrijving: Energie Management Systeem (EMS) Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Dit overzicht is enkel ter informatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wat gebeurt er met uw aanmelding?

Door het doorgeven van uw gegevens kan onze concerninkoper een beter beeld vormen van de interesse voor de aanbesteding. Daarnaast kan hij of zij ervoor kiezen om u in de voorbereidingsfase te benaderen voor (aanvullend) marktonderzoek. Uw interesse kenbaar maken is geen garantie dat u geselecteerd wordt voor deelname aan de aanbesteding.