Samen professioneler aan het werk

Logo
BIZOB > Voor ondernemers > Inkoopkalender Terug

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob worden begeleid. Let op: deze lijst is niet volledig, het betreft enkel informatie die vrijgegeven is door de bij Bizob aangesloten partijen. Dit overzicht is enkel ter informatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg TenderNed voor een het complete overzicht van actuele openbare aanbestedingen.

Interesse­?

U kunt per aankondiging kenbaar maken of u interesse heeft om deel te nemen. Door het doorgeven van uw gegevens kan onze concerninkoper een beter beeld vormen van de interesse voor de aanbesteding. Daarnaast kan hij of zij ervoor kiezen om u in de voorbereidingsfase te benaderen voor (aanvullend) marktonderzoek. Uw interesse kenbaar maken is geen garantie dat u geselecteerd wordt voor deelname aan de aanbesteding.

Aanbestedende diensten:
Inkooppakketten:
Aanbestedende dienst(en) Projectnummer Opdracht omschrijving Sector / inkooppakket Geplande start inkoopprocedure Interesse?

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2200149 Opdracht omschrijving: Werkkleding wijkbeheer Sector / inkooppakket: 01 - Persoonsgerelateerde zaken Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2200679 Opdracht omschrijving: Verwerken groenafval en leveren bodemverbeteraars Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2100606 Opdracht omschrijving: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300266 Opdracht omschrijving: Veegwagen Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2200251 Opdracht omschrijving: Software planning- en containerbeheersysteem Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300209 Opdracht omschrijving: Perscontainers milieustraat (3x) Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300164 Opdracht omschrijving: Omchippen containers Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2100621 Opdracht omschrijving: Kraanwagen Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2100623 Opdracht omschrijving: Containerwagen Sector / inkooppakket: 06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300265 Opdracht omschrijving: Gronddepot Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): MijnGemeenteDichtbij Projectnummer: PRJ-2300125 Opdracht omschrijving: Exploitatie Dommelbad Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2000189 Opdracht omschrijving: Schuldhulpverlening GEZ 2024 e.v. Sector / inkooppakket: 10 - Sociaal Domein Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100628 Opdracht omschrijving: Hulp bij de Huishouding Meierijgemeenten 2024 e.v. (HbH) Sector / inkooppakket: 10 - Sociaal Domein Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2200819 Opdracht omschrijving: Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) 2024 e.v. Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100495 Opdracht omschrijving: Werving en selectie vast personeel Sector / inkooppakket: 01- Persoonsgerelateerde zaken Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100490 Opdracht omschrijving: Warme drankenvoorziening / koffieautomaten Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100493 Opdracht omschrijving: Verzekeringsmakelaar Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100489 Opdracht omschrijving: Speeltoestellen openbare ruimte Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2100494 Opdracht omschrijving: Service Provider Bedrijfsvoertuigen en Beheer Wagenpark Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-1900629 Opdracht omschrijving: Payroll 2024 e.v. Sector / inkooppakket: 04 - Flexibele arbeid Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2200044 Opdracht omschrijving: Ondergrondse containers Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2200573 Opdracht omschrijving: Monitoring & Respons SIEM/SOC Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-1900628 Opdracht omschrijving: Kantoormeubilair 2023 e.v. Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-1601002 Opdracht omschrijving: Gas en Electra Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde instalaties Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-1900623 Opdracht omschrijving: Energie Management Systeem (EMS) Sector / inkooppakket: 02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2200746 Opdracht omschrijving: De Groene Zone Isolatie Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2200550 Opdracht omschrijving: Anonimiseringssoftware Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gezamenlijk Projectnummer: PRJ-2000256 Opdracht omschrijving: Afvoer hardware Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-1900209 Opdracht omschrijving: W-installaties – gedeprivatiseerde accommodaties Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200250 Opdracht omschrijving: Wildpad Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 4 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200598 Opdracht omschrijving: Wijkuitvoeringsplannen (WUP) energietransitie Vught Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200042 Opdracht omschrijving: Vervangen vloer Martinihal Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2100267 Opdracht omschrijving: Verkeersmaatregelen (rovk) Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200249 Opdracht omschrijving: reconstructie Helvoirtsestraat (Helvoirt) Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2100603 Opdracht omschrijving: Raamovereenkomst licenties Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2300099 Opdracht omschrijving: Onderzoek grootschalige energie opwek Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200353 Opdracht omschrijving: onderhoud elementenverharding 2023-2026 Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: ntb Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200560 Opdracht omschrijving: Omgevingsplan Vught Sector / inkooppakket: 05 - Advies en onderzoek (niet op basis detachering) Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200722 Opdracht omschrijving: Lokaal netwerkbeheer (IAAS) Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2100268 Opdracht omschrijving: Klein asfaltonderhoud Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2100260 Opdracht omschrijving: Kindcentrum De Lichtstraat en gymzaal Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200357 Opdracht omschrijving: Hoofdpost gemalen Sector / inkooppakket: 03 - Automatisering en telecommunicatie Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200169 Opdracht omschrijving: Herinrichting Loonsebaan – Postweg – Kampdijklaan Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-1900215 Opdracht omschrijving: Herinrichting Kampdijklaan en Kolonel Thomsonlaan e.o. Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2100039 Opdracht omschrijving: Fietspad Drongelens pad Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200817 Opdracht omschrijving: E-installatie en Brandtechnisch onderhoud gebouwen Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2000046 Opdracht omschrijving: Brug (Baileybrug) en buitengebied Fort Isabella Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200691 Opdracht omschrijving: Aansluiting Boxtelseweg Dr Hillenlaan Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 3 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Vught Projectnummer: PRJ-2200359 Opdracht omschrijving: 6 gebouwen 0 op de meter Sector / inkooppakket: 07 - Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties Geplande start inkoopprocedure: 2023 - kwartaal 2 Interesse?: Ik heb interesse

Aanbestedende dienst(en): Gemeente Maashorst Projectnummer: PRJ-2200390 Opdracht omschrijving: WRM Bedrijventerrein Voederheil Zeeland Sector / inkooppakket: 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouw gerelateerde installaties en openbare ruimten Geplande start inkoopprocedure: 2024 - kwartaal 1 Interesse?: Ik heb interesse