Logo
BIZOB > Kennisbank > Inkoopexpertise > Gunningscriteria Terug

Gunningscriteria

In een aanbesteding worden vaak meerdere partijen gevraagd om een aanbieding te doen voor een opdracht. Op basis van gunningscriteria wordt bepaald hoe de beste partij wordt gekozen. Deze gunningscriteria moeten vooraf bekend zijn, dus op het moment dat de opdracht wordt aangekondigd of er partijen worden uitgenodigd.

De beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)
De Aanbestedingswet 2012 schrijft voor dat een aanbestedende dienst bij de gunning van opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempel (en bij de toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 onder de drempel) in beginsel kiest voor de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). De Gids Proportionaliteit gaat ook uit van gunnen op basis van BPKV.

Subgunningscriteria
BPKV stimuleert vooraf na te denken over de opdracht en om relevante subgunningscriteria op te stellen en te waarderen. Enkele voorbeelden van subgunningscriteria zijn: planning, plan van aanpak, milieukenmerken, hinder, (levenscyclus)kosten, garantie, rentabiliteit, service, duurzaamheid, prijs, sociale factoren, functionele kenmerken, toegankelijkheid, presentatie, esthetische kenmerken en leveringsvoorwaarden.

De laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit of de laagste prijs.
Het toepassen van de laagste prijs of de laagste kosten als gunningscriterium mag alleen als deze keuze uitgebreid gemotiveerd wordt.