Samen professioneler werken

Logo
BIZOB > Kennisbank > Inkoopexpertise > Inkoopvoorwaarden Terug

Inkoopvoorwaarden

Op een juiste wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang. Hiervoor zijn inkoopvoorwaarden geformuleerd. In de inkoopvoorwaarden staan de regels waaraan de publieke organisatie (gemeente) en de ondernemer zich dienen te houden.

Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht. Voor de inkoop van een levering , dienst of werk gelden verschillende voorwaarden:

Werken, leveringen of dienst?

Het is niet altijd duidelijk of iets een werk, levering of dienst is. Algemeen geldt het volgende:

  • Werken: alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. 
  • Leveringen: aankoop, huur, lease en huurkoop van producten
  • Diensten: alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen.

Meer informatie over werk, levering of dienst