Samen professioneler werken

Logo
BIZOB > Kennisbank > Social return Terug

Social return

Social return betekent dat de opdrachtnemer, gerelateerd aan de betreffende opdracht,  extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Social return beoogt nadrukkelijk om bestaande banen niet te verdringen.

Social return valt onder de pijler People, één van de drie pijlers van Profit, Planet en People zoals opgenomen in het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit manifest is door verschillende bij Bizob aangesloten organisaties ondertekend.

Invulling van de Social return verplichting

De feitelijke invulling van Social return ligt initieel bij de opdrachtnemer.

De arbeidsmarktregio in Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en de Peelregiogemeenten hebben hun krachten vanuit gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven gebundeld in een regionaal werkgeversservicepunt. Vraag naar de mogelijkheden bij uw coördinator social return!