Samen professioneler werken

Logo
BIZOB > Kennisbank > Social return Terug

Social return

Social return is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel publieke organisaties passen al social return toe. Dit doen zij door opdrachtnemers te stimuleren of te verplichten een sociale bijdrage te leveren en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt een kans te geven.

Social return is een van de 6 thema’s uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. In dit Manifest MVOI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van de standaard MVI criteria.

De publieke sector heeft een belangrijke voorbeeldrol en draag bij aan Sustainable Development Goals (SDG’s). Door social return mee te nemen in uw aanbestedingen draagt u vooral bij aan de SDG’s:

Icoontjes SDG 8, 10 en 12

Invulling van de Social return verplichting

De arbeidsmarktregio in Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en de Peelregiogemeenten hebben hun krachten vanuit gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven gebundeld in een regionaal werkgeversservicepunt. Vraag naar de mogelijkheden bij uw coördinator social return.