Logo

FAQ

Hieronder vindt u een overizcht van de meestgestelde vragen over de productieverantwoording.

Vraag?Antwoord!
1Waar kan ik de documenten vinden om mijn geleverde productie te
kunnen verantwoorden?
De documenten die u nodig heeft om te kunnen verantwoorden staan op de website van Bizob: Sociaal domein – Rechtmatigheid.

Klik bij ‘Wat moet u doen? op de optie die voor u van toepassing is 

2Dien ik als ik geen omzet gerealiseerd heb toch een productieverantwoording aan te leveren?Ja, indien u in 2022 geen cliënten heeft gehad, dus geen facturen ingediend, dan dient u dit te verantwoorden. In dit geval vult u de ‘Verklaring geen omzet’ in en geeft per wet (WMO en/of Jeugd) aan dat u geen omzet heeft gehad met nadrukkelijk ook vermelding om welke gemeente(n) het gaat.
3Hoe kan ik gemeenten toevoegen aan mijn productieverantwoording?Ga naar het tabblad “Overzicht gemeenten” en vul in het blauwe veld de gemeenten in waar u zorg heeft geleverd. Klik vervolgens op de knop “Aanmaken verantwoordingen gemeenten.” De tabbladen worden aangemaakt en deze ziet u onderin uw scherm.
Note: zie ook invulinstructie productieverantwoording 2022.
4Kan ik de productieverantwoording invullen op Apple/Mac apparatuur?Ketenbureau I-Sociaal Domein heeft kenbaar gemaakt dat voor de verantwoordingsformats Wmo en Jeugdwet andere programmeer-technieken (naast macro’s) zijn toegepast. Ondersteuning door Ketenbureau I-Sociaal Domein voor Apple/Mac apparatuur is gediscontinueerd.

Advies van Ketenbureau I-Sociaal Domein is dan ook om voor het invullen van de productieverantwoording een andere computer te gebruiken met Windows besturingsprogramma.
5In het format productieverantwoording staan andere productcodes dan ik heb gebruikt bij het factureren/declareren via het digitale berichtenverkeer. Welke productcodes moet ik nu gebruiken bij het invullen?Voor het invullen van de productieverantwoording gebruikt u de productcodes waarmee u gedurende het boekjaar heeft gedeclareerd/gefactureerd met behulp van het digitale berichtenverkeer.
6Nog niet alle facturen/declaraties zijn betaald door de gemeente over het afgelopen jaar en de gemeente vraagt mij nu te verantwoorden. Wat moet ik doen? U kunt nu al de productieverantwoording invullen. Het gaat erom dat u alle door uw organisatie geleverde zorg binnen de daarvoor afgegeven beschikkingen in afgelopen boekjaar verantwoord, ook al zijn nog niet alle ingediende facturen/declaraties betaald door de gemeente.
7Welke omzet/productie moet ik opnemen in mijn productieverantwoording?
 
U dient alle geleverde zorg binnen de daarvoor afgegeven beschikkingen te verantwoorden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 1.2.2 ‘Covid-19’ en bijlage IV van het algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2022.
8Hoe kan ik de productieverantwoording (digitaal) ondertekenen, of kan ik alleen volstaan met het invullen van mijn naam en datum?De productieverantwoording dient altijd te zijn voorzien van uw handtekening. Het handigst is om de productieverantwoording uit te printen, dan te ondertekenen en vervolgens weer in te scannen.
Note: zie ook invulinstructie productieverantwoording 2022.
9In welk bestandformaat moet ik de productieverantwoording en controleverklaring aanleveren bij de gemeente?De gemeente ontvangt de productieverantwoording en de controleverklaring graag in een PDF formaat.
Note: zie ook invulinstructie productieverantwoording 2022.
10Waar moet ik allemaal een handtekening zetten in de productieverantwoording?Een productieverantwoording bestaat uit meerdere tabbladen waarbij u op de volgende plaatsen uw naam, datum en handtekening zet (allemaal in het veld “zorgaanbieder”):
• Onderaan het tabblad “Totaalblad”
• Onderaan het tabblad “Overzicht gemeenten”
• Onderaan het einde van ieder gemeente-tabblad dat u heeft aangemaakt.
11Welke tabbladen van de productieverantwoording moet ik insturen naar de gemeente?Voor het aanleveren van uw productieverantwoording stuurt u alleen de volgende tabbladen:
• Tabblad “Totaalblad”
• Tabblad “Overzicht gemeenten”
• Tabblad per gemeente(n)