Logo

FAQ

Hieronder vindt u een overizcht van de meestgestelde vragen over de productieverantwoording.

Vraag?Antwoord!
Hoe kan ik gemeenten toevoegen aan mijn productieverantwoording?Ga naar het tabblad “Overzicht gemeenten” en vul in het blauwe veld de gemeenten in waar u zorg heeft geleverd. Klik vervolgens op de knop “Aanmaken verantwoordingen gemeenten.” De tabbladen worden aangemaakt en deze ziet u onderin uw scherm. Note: zie ook invulinstructie productieverantwoording 2021.

Kan ik de productieverantwoording invullen op Apple/Mac apparatuur?
 
Ketenbureau I-Sociaal Domein heeft kenbaar gemaakt dat voor de verantwoordingsformats Wmo en Jeugdwet andere programmeer-technieken (naast macro’s) zijn toegepast. Ondersteuning door Ketenbureau I-Sociaal Domein voor Apple/Mac apparatuur is gediscontinueerd. Advies van Ketenbureau I-Sociaal Domein is dan ook om voor het invullen van de productieverantwoording een andere computer te gebruiken met Windows besturingsprogramma.
In het format productieverantwoording staan andere productcodes dan ik heb gebruikt bij het factureren/declareren via het digitale berichtenverkeer. Welke productcodes moet ik nu gebruiken bij het invullen?Voor het invullen van de productieverantwoording gebruikt u de productcodes waarmee u gedurende het boekjaar heeft gedeclareerd/gefactureerd met behulp van het digitale berichtenverkeer.
Nog niet alle facturen/declaraties zijn betaald door de gemeente over het afgelopen jaar en de gemeente vraagt mij nu te verantwoorden. Wat moet ik doen?U kunt nu al de productieverantwoording invullen. Het gaat erom dat u alle door uw organisatie geleverde zorg binnen de daarvoor afgegeven beschikkingen in afgelopen boekjaar verantwoord, ook al zijn nog niet alle ingediende facturen/declaraties betaald door de gemeente.
Welke omzet/productie moet ik opnemen in mijn productieverantwoording?  U dient alle geleverde zorg binnen de daarvoor afgegeven beschikkingen te verantwoorden. Conform spoor 1 dient ook de alternatieve zorg verantwoord te worden. Hiervoor moet u een schriftelijke overeenstemming hebben met de gemeenten (zorgfinanciers). Heeft u geen schriftelijke overeenstemming, neem dan zo spoedig mogelijk rechtstreeks contact op met de betreffende gemeente(n).
Hoe kan ik de productieverantwoording (digitaal) ondertekenen, of kan ik alleen volstaan met het invullen van mijn naam en datum?De productieverantwoording dient altijd te zijn voorzien van uw handtekening. Het handigst is om de productieverantwoording uit te printen, dan te ondertekenen en vervolgens weer in te scannen. Note: zie ook invulinstructie productieverantwoording 2021.
In welk bestandformaat moet ik de productieverantwoording en controleverklaring aanleveren bij de gemeente?De gemeente ontvangt de productieverantwoording en de controleverklaring graag in een PDF formaat. Note: zie ook invulinstructie productieverantwoording 2021.
Waar moet ik allemaal een handtekening zetten in de productieverantwoording?Een productieverantwoording bestaat uit meerdere tabbladen waarbij u op de volgende plaatsen uw naam, datum en handtekening zet (allemaal in het veld “zorgaanbieder”): Onderaan het tabblad “Totaalblad”Onderaan het tabblad “Overzicht gemeenten”Onderaan het einde van ieder gemeente-tabblad dat u heeft aangemaakt.
Welke tabbladen van de productieverantwoording moet ik insturen naar de gemeente?Voor het aanleveren van uw productieverantwoording stuurt u alleen de volgende tabbladen: Tabblad “Totaalblad”Tabblad “Overzicht gemeenten”Tabblad per gemeente(n)