Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
22 juni 2023

Om te stimuleren dat het lokale MKB deelneemt aan aanbestedingen van de gemeente organiseerde gemeente Maashorst in samenwerking met Bizob en verschillende ondernemersverenigingen op 21 juni jl. een informatiebijeenkomst voor ondernemers.

Voor het benutten van de meerwaarde die de gemeente en lokale ondernemers elkaar te bieden hebben moet je elkaar eerst kennen. Deze bijeenkomst met ruim 100 aanwezige ondernemers, vanuit allerlei sectoren, heeft daar uitstekend aan bijgedragen.

We hebben duidelijk kunnen maken aan welke producten en diensten de gemeente veel behoefte heeft, hoe wij het inkoopproces doorlopen en welke regels hierbij gelden. Ook hebben praktische tips meegegeven aan ondernemers over hoe zij zichzelf en hun aanbod kenbaar kunnen maken, zoals via de ondernemerslijst van Bizob en de inkoopkalender.

De gemeente heeft veel waardevolle reacties opgehaald. Bijvoorbeeld over de waarde van het zogenaamde ‘lokale goodwill’ en suggesties om daarmee om te gaan. Of de kracht van kleinere, vaak flexibele, partijen en hoe zich bijvoorbeeld door combinatievorming ook kansen voor het uitvoeren van opdrachten kunnen voordoen.  Ook de behoefte vanuit ondernemers ten aanzien van de vindplaats van opdrachten en de kennis over de verschillende samenwerkingsverbanden waarin de gemeente inkoopt is waardevol voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening over inkoop en aanbesteden.

Ook interessant voor uw gemeente?

Denkt u dat een informatiebijeenkomst voor de ondernemers in uw gemeente ook zinvol zou zijn? Bizob organiseert dit graag samen met u! Neem contact op met uw inkoopmanager.