Logo
BIZOB > Kennisbank > Midden en Klein Bedrijf (MKB) Terug

Midden en Klein Bedrijf (MKB)

Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel.

Bizob heeft specifiek oog voor de positie van en de mogelijkheden voor het lokale en regionale MKB. Dit doen we bijvoorbeeld binnen inkoop- en aanbestedingstrajecten door selectie van marktpartijen voor onderhandse aanbestedingen. Maar ook door het organiseren van MKB-informatiebijeenkomsten, waarin de we de mogelijkheden om als lokale ondernemer zaken te doen met de gemeente uitleggen.

Circa 65% van alle opdrachten die Bizob begeleidt worden aan MKB-bedrijven gegund. 

Ondernemerslijst

Om te stimuleren dat lokale MKB bedrijven deelnemen in aanbestedingen, kunnen bedrijven zich aanmelden voor de ondernemerslijst van Bizob. Zo kunnen de concerninkopers lokale bedrijven uitnodigingen voor deelname aan een aanbesteding, in het geval het een enkelvoudig onderhandse aanbesteding of een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob worden begeleid. Bedrijven kunnen per aanbesteding kenbaar maken of zij interesse hebben om deel te nemen.

Meer informatie voor ondernemers