Logo
BIZOB > Kennisbank > Midden en Klein Bedrijf (MKB) Terug

Midden en Klein Bedrijf (MKB)

Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel.

In de praktijk blijkt dat er voor MKB-bedrijven belemmeringen zijn om deel te nemen aan aanbestedingen, zoals omvangrijke opdrachten, disproportionele of onduidelijke geschiktheidseisen, hoge administratieve lasten, langdurige raamcontracten en gebrek aan kennis over aanbesteden. Volgens de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht mag de overheid geen enkel bedrijf voortrekken of uitsluiten, dus ook geen MKB-bedrijf.

Bizob heeft specifiek oog voor de positie van en de mogelijkheden voor het lokale en regionale MKB. Dit doen we bijvoorbeeld door het verminderen van de lasten, het voorkomen van onnodig zware selectie- en gunningscriteria, gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming.

Om te stimuleren dat lokale MKB bedrijven deelnemen in aanbestedingen, kunnen bedrijven zich aanmelden voor de ondernemerslijst van Bizob. Zo kunnen de concerninkopers lokale bedrijven uitnodigingen voor deelname aan een aanbesteding, in het geval het een enkelvoudig onderhandse aanbesteding of een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.

Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob worden begeleid. Bedrijven kunnen per aanbesteding kenbaar maken of zij interesse hebben om deel te nemen.

Meer informatie voor ondernemers