Samen professioneler aan het werk

Logo
BIZOB > Voor ondernemers > Zakendoen met de gemeente? Terug

Zakendoen met de gemeente?

Als u als ondernemer mee wilt dingen naar de opdrachten van publieke organisaties, dan is het goed om te weten wat het inkoop- en aanbestedingsbeleid is. U weet dan wat u kunt verwachten. In de kennisbank vindt u algemene informatie over wet- en regelgeving, inkoopbeleid, inkoopstrategie, inkoopvoorwaarden en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Wilt u graag weten hoe het precies zit in een bepaalde gemeente? Bekijk dan het inkoopprofiel van de betreffende gemeente.

Midden en Klein bedrijf (MKB)

Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel. Bizob heeft specifiek oog voor de positie van en de mogelijkheden voor het lokale en regionale MKB.

Hoe kunt u zaken doen met de gemeente?

Als u producten,  diensten of werken, wilt leveren aan overheidsorganisaties, dan moet u meestal eerst deelnemen aan een aanbesteding. Bizob publiceert de meeste aanbestedingen via het online platform Negometrix. Deze worden doorgeplaats naar aanbestedingsplatform TenderNed. Indien u zich wilt inschrijven op een aanbesteding dient u zich eerst te registeren.

Waarom aanbesteden?

Door aanbesteden wordt de concurrentie tussen bedrijven gestimuleerd. Het is een transparante methode om overheidsinkopen te regelen. Alle geïnteresseerde partijen krijgen een gelijke kans om een opdracht uit te voeren.

Openbare aanbestedingen

Via TenderNed worden alle actuele openbare aanbestedingen geplaatst. U kunt er vragen stellen en op de aanbesteding reageren door een offerte (ook wel inschrijving) in te dienen. Uw offerte wordt beoordeeld op een aantal punten die vooraf vastliggen. Heeft u de meest passende offerte? Dan krijgt u de opdracht.

Onderhandse aanbestedingen

Naast de openbare aanbestedingen in TenderNed zijn er ook zogenaamde onderhandse aanbestedingen. Daarbij worden een of meerdere ondernemers rechtsreeks benaderd om een offerte uit te brengen. Wilt u in aanmerking komen voor aanbestedingen die door Bizob worden begeleid? Meld u dan aan voor onze ondernemerslijst.

Europees aanbesteden

Grote opdrachten die boven een bepaald drempelbedrag uitkomen, moeten Europees worden aanbesteed. Dat betekent dat deze opdrachten ook opengesteld en zichtbaar worden voor bedrijven uit andere Europese lidstaten. Ze worden dan op TED gepubliceerd, een Europees platform. Daar kunt u kijken en inschrijven op buitenlandse opdrachten.

Bestuurlijk aanbesteden

Binnen het sociaal domein wordt er vaak gekozen voor bestuurlijk aanbesteden. Het belangrijkste kenmerk van bestuurlijk aanbesteden is overleg tussen de gemeenten en aanbieders. De afspraken zoals die vast zijn gelegd in een overeenkomst kunnen aangepast worden gedurende de looptijd van het contract. Deze flexibiliteit is nodig omdat zowel de Wmo-taken als de jeugdhulptaken nieuw zijn. 

Daarnaast staan de overeenkomsten open voor alle partijen die onder de daarin genoemde voorwaarden de betreffende ondersteuning kunnen leveren. Dit betekent, ten opzichte van het klassieke Europese aanbesteden, dat er veel meer aanbieders – ook op een later moment dan de ingangsdatum van de contracten – gecontracteerd (kunnen) worden. Dit komt de keuzevrijheid van burgers ten goede.

Meer informatie voor zorgverleners