Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid > Productieverantwoording meer dan €125.000 Terug

Productieverantwoording meer dan €125.000

Uw situatie is:
U heeft in 2021 in totaal voor meer dan €125.000
per wet (wmo of jeugdwet) zorg geleverd:

Stap 1:

 • Download het Excel format productieverantwoording 2021 voor Wmo en/of Jeugd wat voor u van toepassing is.
  Hieronder kunt u de formats downloaden (U komt op een nieuwe pagina, daar vindt u rechtsbovenin de download knop):

Format Jeugdwet Productieverantwoording 2021

Format WMO Productieverantwoording 2021

 • Lees de invulinstructie productieverantwoording op tabblad 1 van het Excelbestand of klik op de link ‘invulinstructie productieverantwoording 2021’.

Stap 2:

Vul de productieverantwoording volledig en correct in.

Let op: U vult het Excelbestand in voor Wmo en Jeugdwet apart.

Check de volgende zaken:

 • Zijn uw organisatiegegevens compleet ingevuld?
 • Is de AGB code ingevuld?
 • Zijn de juiste productcodes gebruikt?
 • Zijn er in kader van de AVG toch geen (bijzondere) persoonsgegevens opgenomen in de productieverantwoording?
 • Is de productieverantwoording volledig ingevuld? (dus totaalblad, overzicht gemeenten en tabbladen van álle individuele gemeenten waarvoor u productie heeft geleverd)
 • Is er per ongeluk niet geleverde zorg in de productieverantwoording opgenomen?
 • Bent u per ongeluk wél geleverde zorg vergeten op te nemen in de productieverantwoording? Corrigeer dit dan

Stap 3:

Sla het Excelbestand op met uw bedrijfsnaam in de bestandnaam.

Stap 4:

Stuur het voorlopige Excelbestand naar: regionaleinkoop@bizob.nl vóór 1 maart 2022.

Stap 5:

Lever de gegevens aan bij uw accountant voor de controleverklaring.

Klik hier voor het accountantsprotocol en de Notitie accountantscontrole 2021

Check de volgende zaken:

 • Is elke individuele pagina totaalblad, overzicht gemeenten en tabbladen per gemeente(n) voorzien van een handtekening van zowel u/uw tekenbevoegde als van uw (register) accountant?

Stap 6

Stuur de controleverklaring samen met de definitieve productieverantwoording in Excel én een PDF versie van uw bestand, ondertekend door u en uw (register) accountant naar regionaleinkoop@bizob.nl. Dit moet uiterlijk vóór 1 april 2022.

(U hoeft géén kopie naar de betreffende gemeente(n) te sturen).

Vragen?

Lees de invulinstructie of kijk op de FAQ

Staat uw vraag er niet tussen? Dan helpen we u natuurlijk graag! Wij zijn bereikbaar via regionaleinkoop@bizob.nl.