Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid > Productieverantwoording meer dan €125.000 Terug

Productieverantwoording meer dan €125.000

Uw situatie is:
U heeft in 2023 in totaal voor meer dan €125.000
per wet (wmo of jeugdwet) zorg geleverd.

(De totale geleverde zorg is alle opgetelde geleverde zorg aan alle gemeenten in Nederland.)

Stap 1:

  • Download het Excel format productieverantwoording 2023 voor Wmo en/of Jeugd wat voor u van toepassing is. Hieronder kunt u de formats downloaden:

Stap 2:

Vul de productieverantwoording volledig en correct in.

Let op: U vult het Excelbestand in voor Wmo en Jeugdwet apart.

Check de volgende zaken:

  • Zijn uw organisatiegegevens compleet ingevuld?
  • Is de AGB code ingevuld?
  • Zijn de juiste productcodes gebruikt?
  • Zijn er in kader van de AVG toch geen (bijzondere) persoonsgegevens opgenomen in de productieverantwoording?
  • Is de productieverantwoording volledig ingevuld? (dus totaalblad, overzicht gemeenten en tabbladen van álle individuele gemeenten waarvoor u productie heeft geleverd)
  • Is er per ongeluk niet geleverde zorg in de productieverantwoording opgenomen?
  • Bent u per ongeluk wél geleverde zorg vergeten op te nemen in de productieverantwoording? Corrigeer dit dan

Stap 3:

Sla het Excelbestand op met uw bedrijfsnaam in de bestandnaam. Gebruik geen leestekens!  

Stap 4:

Stuur het voorlopige Excelbestand naar: [email protected] vóór 1 maart 2024.

Stap 5:

Lever de gegevens aan bij uw accountant voor de controleverklaring.

Klik hier voor het accountantsprotocol 2023

Check de volgende zaken:

  • Is elke individuele pagina totaalblad, overzicht gemeenten en tabbladen per gemeente(n) voorzien van een handtekening van zowel u/uw tekenbevoegde als van uw (register) accountant?

Stap 6

Stuur de controleverklaring samen met de definitieve productieverantwoording in Excel én een PDF versie van uw bestand (deze omvat het totaalblad, overzicht gemeenten en tabbladen per gemeenten), ondertekend door u en uw (register) accountant (zichtbaar voorzien van titel RA) naar [email protected]. Dit moet uiterlijk vóór 1 april 2024.

(U hoeft géén kopie naar de betreffende gemeente(n) te sturen).

Vragen?

Lees de invulinstructie of kijk op de FAQ

Staat uw vraag er niet tussen? Dan helpen we u natuurlijk graag! Wij zijn bereikbaar via [email protected].