Logo
BIZOB > Inkoopprofiel gemeente Waalre Terug

Inkoopprofiel gemeente Waalre

De gemeente Waalre koopt verschillende producten, diensten en werken in. Van de aanleg van wegen tot de aanschaf van software, elektriciteit, hulp bij de huishouding, Wmo-hulpmiddelen of de inhuur van uitzendkrachten. Heeft u interesse om opdrachten van de gemeente Waalre uit te voeren? Hier vindt u de informatie die u nodig heeft.

Ga direct naar:

Inkoopbeleid gemeente Waalre
Wet en regelgeving
Inkoopvoorwaarden
Zakendoen met de gemeente?
Waar zijn opdrachten voor gemeente Waalre te vinden?
Gezamenlijke inkoop
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) | Duurzaamheid  |  Social return  |  MKB
Facturering


Inkoopbeleid

Gemeente Waalre bepaalt zelf haar eigen inkoopbeleid, dat wil zeggen: Hoe ziet de gemeente zichzelf als inkooporganisatie? In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid,  social return en het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB).

Als basis voor het inkoopbeleid van de gemeente Waalre wordt het Model inkoopbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt.

Inkoopbeleid Gemeente WaalreWet en regelgeving

Bij het uitzetten van een aanbesteding dient gemeente Waalre zich te houden aan de aanbestedingswet.

Meer over Wet- en regelgevingInkoopvoorwaarden

De gemeente wil opdrachten aangaan onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor zijn inkoopvoorwaarden geformuleerd. In de inkoopvoorwaarden staan de algemene afspraken tussen de gemeente Waalre en ondernemers die gelden bij het aangaan van opdrachten.

Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht. Voor de inkoop van een levering , dienst of werk gelden verschillende voorwaarden:Zakendoen met de gemeente?

Wanneer de gemeente iets gaat inkopen, dan doen zij dit meestal door middel van een aanbesteding. Alle betrokken partijen krijgen een gelijke kans om de opdracht te winnen.

Hoe bepaalt de gemeente op welke manier zij iets inkoopt?
In het inkoopbeleid van de gemeente is vastgelegd dat zij per inkooptraject bepaald welke vorm van aanbesteden zij toepast. Dit wordt, naast een aantal andere zaken, vastgelegd in een inkoopstrategie.

De volgende criteria, afkomstig uit de Gids Proportionaliteit worden gebruikt ter afweging van de keuze voor een aanbestedingsprocedure:

  • omvang van de opdracht;
  • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
  • aantal potentiële inschrijvers;
  • gewenst eindresultaat;
  • complexiteit van de opdracht;
  • type van de opdracht en het karakter van de markt.

Meer over aanbestedingenWaar zijn opdrachten voor de gemeente Waalre te vinden?

Openbare aanbestedingen
Via TenderNed worden alle actuele openbare aanbestedingen van gemeente Waalre gepubliceerd.  U kunt hier toegang krijgen tot de aanbestedingsdocumenten, vragen stellen en een offerte (ook wel inschrijving) indienen.  Uw offerte wordt beoordeeld op een aantal punten die vooraf vastliggen. Heeft u de meest passende offerte? Dan krijgt u de opdracht.

Onderhandse aanbestedingen
Naast de openbare aanbestedingen in TenderNed zijn er ook zogenaamde onderhandse aanbestedingen. Daarbij worden een of meerdere ondernemers rechtsreeks benaderd om een offerte uit te brengen. Voor onderhandse aanbestedingen maakt Bizob gebruik van het digitale platform Negometrix. Wilt u in aanmerking komen voor aanbestedingen die door Bizob in Waalre worden begeleid? Meld u dan aan voor onze ondernemerslijst.

Bent u zorgaanbieder en wilt u in de gemeente zorg verlenen?
Zorgaanbieders kunnen zich inschrijven voor lopende aanbestedingen (tenders) in het sociaal domein via Negometrix. Een overzicht van alle actuele aanbestedingen in het sociaal domein vindt u hier.Gezamenlijke inkoop

Gemeente Waalre koopt indien mogelijk zaken in samen met andere gemeenten. Door gezamenlijk in te kopen kan voordeel behaald worden op het gebied van kosten, risico’s en kwaliteit. De gemeente Waalre participeert in de volgende samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop:

Inkoopcategorie Samenwerkingsverband
Inkoop algemeen Bizob
Sociaal domein – WmoGeldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre
Sociaal domein – JeugdzorgEen tien voor de JeugdMVI

Gemeente Waalre houdt in haar inkoopbeleid rekening met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit betekent dat wanneer de gemeente iets gaat inkopen er wordt gelet op het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten.

Duurzaamheid

Gemeente Waalre overweegt in alle aanbestedingen om de standaard MVI criteria, die zijn opgesteld door het Rijk, op te nemen.

Meer over duurzaamheid

Social return betekent dat de opdrachtnemer, gerelateerd aan de betreffende opdracht, extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Gemeente Waalre past Social return toe conform regionaal afgestemd beleid:

In de uitvoering van de opdracht werkt de gemeente Waalre samen met Ergon. Ergon ziet toe op een correcte uitvoering van de contractuele afspraken omtrent social return.

Meer over Social return

MKB

Gemeente Waalre heeft specifiek oog voor de positie van en de mogelijkheden voor het lokale en regionale MKB. Dit doet zij bijvoorbeeld door het verminderen van de lasten, het voorkomen van onnodig zware selectie- en gunningscriteria, gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming..

Om ervoor te zorgen dat lokale MKB bedrijven bekend zijn bij de inkopers, kunnen bedrijven zich aanmelden voor de ondernemerslijst van Bizob.

Meer over MKBFacturering

Voor een snelle afhandelingen verzoeken wij opdrachtnemers om de factuurinstructie die de gemeente meegeeft in het contract of bij de opdrachtbevestiging nauwgezet op te volgen.

De gemeente hanteert een betalingstermijn van 30 dagen voor  correcte en volledig gespecificeerde facturen.

De gemeente ontvangt bij voorkeur e-facturen. Een elektronische factuur (e-factuur), volgens de Europese norm EN16931, kan worden aangeboden. Het e-factuurformaat moet voldoen aan de meest recente versie van Simplerinvoicing (op dit moment SI-UBL versie 1.2). Alle verplichte velden van SI-UBL zijn van toepassing.

De digitale factuur kan als pdf-bestand worden gestuurd naar e-mailadres: [email protected].Meer informatie voor ondernemers