Logo
Nieuws over Openbare Ruimte
Terug
icon

Hot topic: Bouwteams

14 juni 2022
Rondom de uitrol van de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.” organiseren Bizob en Bouwend Nederland ieder kwartaal een bijeenkomst. Daarin ontmoeten opdrachtgevers en aannemers elkaar om over actuele thema’s te praten. Op 14 juni 2022 vond de 2e kwartaalbijeenkomst plaats. Zo’n 40 opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (grote en kleine infra-aannemers) kwamen samen…
icon

Duurzame verkeersborden

7 juni 2022
Verkeersborden hebben niet het eeuwige leven. Daarnaast liep de bebordingsovereenkomst van gemeente Reusel-De Mierden af. Twee goede redenen voor deze en 21 andere gemeenten om samen een aanbesteding uit te zetten voor verkeersborden en straatnaamborden. Anton Geevers was lid van het inkoopteam waar ook Bizob concerninkoper Jolanda van Grinsven deel van uitmaakte. Coördinator Buitendienst Jan…
icon

Negen Europese aanbestedingen publiceren op één dag

7 juni 2022
De contracten voor de huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking en het leveren van inzamelmiddelen liepen af. Reden voor de samenwerkende gemeenten binnen de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel om in 2021 met negen Europese aanbestedingen de afvalmarkt op te gaan, op zoek naar nieuwe partners. Johan Bens, beleidsadviseur en programmacoördinator Afvalinzameling bij gemeente Land…
icon

Een nieuw gemeenschapshuis van, voor en door Asten

7 juni 2022
De grondwerkzaamheden zijn inmiddels gestart: daar waar eerst De Klepel stond, krijgt Asten een nieuw gemeenschapshuis. Projectleider Dietmar Schrijnemakers van MACOO was namens de gemeente vanaf dag één betrokken bij het project. Bizob concerninkoper Dennis Tielemans haakte aan bij de aanbesteding voor de bouw- en installatiewerkzaamheden. Al sinds de actieagenda Beter Aanbesteden uit 2018 maken…
icon

Sociaal jaarverslag 2021

7 juni 2022
Met trots presenteren we u het sociaal jaarverslag 2021: Optimale inkoop door verbinding. Bizob blikt terug op een succesvol 2021, waarin we alles op alles hebben gezet om onze aangesloten organisaties op inkoopvlak door de coronacrisis te leiden. Dit deden we door in verbinding te blijven met onze partners, onze samenwerkings- en netwerkpartners en met…
icon

Ondernemers in Vught opgelet!

3 juni 2022
Bent u ondernemer in gemeente Vught en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente uit te voeren? Kom dan op dinsdag 21 juni a.s. naar de informatiebijeenkomst: ‘Zakendoen in onze gemeente? Zo doen we dat!’ Klik hier om u direct aan te melden.
icon

Klachtafhandeling

23 mei 2022
Aanbestedende diensten zijn op termijn verplicht om een klachtenregeling te hebben met een onafhankelijk loket. Daarmee kunnen ze problemen van ondernemers in een aanbestedingsprocedure op een vroeg moment aanpakken en een rechtsgang voorkomen. Maar hoe richt je de klachtafhandeling in?  Doe je dit zelf, samen met andere aanbestedende diensten of besteed je dit uit aan…
icon

Samenwerking Mercell

17 mei 2022
Op 26 april jl. ondertekende Bizob de nieuwe overeenkomst met Mercell Nederland. Mercell, voorheen Negometrix, biedt  een source-to-contract platform voor inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Eind 2022 gaat Bizob werken met het nieuwe softwarepakket. Hiermee hebben we de juiste tool in handen voor het efficiënt en digitaal blijven uitvoeren van onze inkooptrajecten, van meervoudig onderhandse aanbestedingen…
icon

Bouwteamovereenkomst Oirschot – KWS getekend

21 april 2022
Op 7 april jl. is de bouwteamovereenkomst tussen de gemeente Oirschot en KWS Infra BV getekend. Zij gaan, ondersteund door IV Infra BV en RHO Adviseurs, samen aan de slag met de uitwerking van het schetsontwerp van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk. Deze weg gaat zorgen voor een goede verkeersafwikkeling van de Kempenweg en de leefbaarheid van…
icon

Einde wij-zij denken in zicht!

14 april 2022
Gister vernieuwden Bouwend Nederland en Bizob de  intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.”  De intentieverklaring die is opgesteld in 2020 telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en de 1000 leden van Bouwend Nederland direct aan de slag zijn gegaan. Denk hierbij aan ‘Maak…