Logo
Nieuws
Terug
icon

Betrekken van de markt

28 mei 2020
Soms is het heel duidelijk wat er moet worden ingekocht, maar niet altijd. Dan moet er extra advies worden ingewonnen over het product of dienst door middel van oriëntatie op de markt.  Dit kan bijvoorbeeld door een marktonderzoek (desk- of fieldresearch), het inschakelen van een adviseur, een marktconsultatie of een technische dialoog. Marktconsultatie verzekeringen Binnenkort start Bizob…
icon

Webinar: Coronacrisis en de inkooppraktijk

28 mei 2020
De impact van de coronacrisis wisselt per type aanbestedende dienst en per branche. Hoe ga je daar als inkooporganisatie mee om, als ook je interne organisatie verandert? In dit webinar komen lessen en ervaringen uit de praktijk van meerdere gemeenten aan bod. De coronacrisis raakt gemeentelijke inkoop op meerdere vlakken. Door de ‘afstandsmaatregelen’ wordt inkoop…
icon

Coronacrisis en inkoop

28 mei 2020
Op de website van expertisecentrum aanbesteden PIANOo leest u een intervieuw met onze inkoopmanager Douwe van de Goorberg. Hij vertelt hoe Bizob en de verschillende aanbestedende diensten omgaan met de gevolgen van de coronacrisis: Aanbestedende diensten stonden door de coronamaatregelen opeens voor belangrijke beslissingen: wat doen we met lopende projecten? Kunnen we überhaupt wel verder?…
icon

Sociaal jaarverslag 2019

26 mei 2020
Met trots presenteren we u het sociaal jaarverslag 2019: ‘Inkoop als innovatiekracht’. De verhalen belichten ieder op eigen wijze hoe Bizob haar inkoopkracht inzette om dertig gemeenten en vier overheidsorganisaties te helpen bij het verwezenlijken van doelen op het gebied van onder andere: circulariteit, duurzaam samenwerken, social return, de inzet van flexibel personeel en ruimtelijke…
icon

Vacature concerninkoper

12 mei 2020
Heb je een passie voor het inkoopvak? En werk je graag op wisselende locaties aan verschillende projecten? Solliciteer dan op de vacature voor concerninkoper bij Bizob Klik op de onderstaande button om de vacature te bekijken.
icon

Unieke samenwerking tussen bouw en gemeenten

25 maart 2020
Zeker nu is het belang van een goede samenwerking tussen bouw en gemeenten groot! In deze samenvatting leest u de 18 actiepunten waarmee de 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en 1000 leden van Bouwend Nederland de komende 1,5 jaar aan de slag gaan. Klik hier voor meer informatie over de totstandkoming van de…
icon

4 nieuwe brandweerwagens

16 maart 2020
Trots op afgeronde aanbesteding: Vier nieuwe brandweerwagens voor de beroepsbrandweerlieden in Eindhoven en helmond! Lees hier het artikel in ED
icon

Komt u in de knel door het Coronavirus?

11 maart 2020
De maatregelen ter indamming van het coronavirus hebben effect op veel organisaties. Ook rondom aanbestedingen kunnen zich problemen voordoen. Denk aan zaken als: Zijn er voldoende personen binnen uw organisatie aan het werk en is tijdige afstemming mogelijk om een inschrijving op te stellen? Kunnen handtekeningen van bevoegde personen worden ‘opgehaald’? Gaat de geplande schouw…
icon

Op wantrouwen kun je niet bouwen

10 maart 2020
In BNL maart 2020 (uitgave van Bouwend Nederland) leest u een interview met Bizob-voorzitter Frank van der Meijden over de unieke intentieverklaring die Bizob en Bouwend Nederland onlangs tekenden. De intentieverklaring telt achttien concrete actiepunten, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden, om de kloof tussen aanbestedende diensten en inschrijvers te overbruggen.
icon

‘Be tender met persoonsgegevens!’: Deel 2

3 maart 2020
Inkoper aan het woord over aanbesteden en privacy De recente richtsnoer van het EDPB (European Data Protection Board) toont aan dat het belang van privacy groeit. Er wordt zelfs verwacht van overheden dat zij het juiste voorbeeld geven op het gebied van PbD&D (Privacy by Design & Default). Het EDPB bestaat uit personen van de…
icon

Even voorstellen: Het team gezamenlijke trajecten

20 januari 2020
Bizob zet hoog in op gezamenlijke trajecten, want samen kunnen we veel winst behalen! Ons team is daarom flink uitgebreid. In dit artikel vertellen we u meer over onze gezamenlijke aanpak. Het team gezamenlijke trajecten Boven v.l.n.r: Jolanda van Grinsven (concerninkoper)Roel Knops (concerninkoper)Tim Boemaars (concerninkoper) Onder v.l.n.r.:Bart van Brunschot (inkoopmanager)José Konings (contractmanager) Niek Blonk (aanbestedingsjurist)…
icon

Ondernemers opgelet!

16 januari 2020
Bent u ondernemer in gemeente Best, Veldhoven of Waalre en heeft u interesse om opdrachten voor de gemeente uit te voeren? Kom dan op donderdag 13 februari a.s. naar de informatiebijeenkomst: ‘Zakendoen in uw gemeente? Zo werkt dat!’
icon

Minder regeldruk sociaal domein door duidelijke uitleg

16 januari 2020
Zorgverleners zijn veel tijd kwijt met het invullen van formulieren en de registratie van de zorg. Kostbare tijd, die zij liever aan de cliënt besteden. Daarom willen gemeenten en Bizob de jaarlijkse productieverantwoording zo makkelijk mogelijk maken. Uit de evaluatie met zorgverleners vorig jaar bleek dat het niet altijd even duidelijk is hoe onderhanden werk geregistreerd…
icon

Einde aan het wij-zij denken!

14 januari 2020
Doorbraak in de samenwerking bouw en overheid rondom aanbestedingen Recent onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring “Samenwerking bouw en  gemeenten: ieder draagt…
icon

15 miljoen kilometers duurzaam ingekocht

17 december 2019
“Over vijf jaar is bijna al ons doelgroepenvervoer elektrisch!” Voor doelgroepenvervoer in de regio Zuidoost-Brabant gaan op 1 maart 2020 nieuwe contracten in. Bij de aanbesteding hiervoor stond verduurzaming van het wagenpark centraal. Aan het woord zijn Frans van Kempen, concern inkoper bij Bizob, en Douwe van de Goorberg, inkoopmanager bij Bizob. “Doelgroepenvervoer is bedoeld…
icon

Deurne doet ‘t….vloggend!

2 december 2019
Op 26 november jl. vond er weer een ‘Uurtje over…’ bij Bizob plaats. Deze keer over Deurne doet ‘t, een nieuwe manier van samenwerken in de openbare ruimte, dat op een unieke manier werd aanbesteed. SamenwerkingDe kracht van Deurne doet ’t zit in de samenwerking. De gemeentelijke buitendienst, werkbedrijf Senzer en Donker Groen, voegen werkzaamheden,…