Logo
Nieuws
Terug
icon

Een half jaar inkoop en Corona

1 oktober 2020
Zes maanden Corona. We gingen van werken bij u op kantoor, naar onze 50 ‘thuiswerk kantoren’. En vrijwel meteen na het ingaan van de coronamaatregelen – in Brabant al eerder dan de rest van Nederland – richtte Bizob een Corona taskforce in. Nu, een half jaar later, kijken we terug én vooruit. Want wat kunnen…
icon

Grip op ICT-inkoop

29 september 2020
De overheid digitaliseert in hoog tempo en de ontwikkelingen in de ICT branche volgen elkaar razendsnel op. Dit maakt dat een ICT aanbesteding steeds complexer wordt. ICT en overheid blijkt ook niet altijd een gelukkige combinatie. Een zoekopdracht ‘problemen ICT overheid’ in Google levert direct resultaten van mislukte projecten. Bijvoorbeeld het verlies van miljoenen aan…
icon

Podcast Inkoopsamenwerking

29 september 2020
Heeft u de podcast ‘Inkoopsamenwerking: recept voor succes?’ al beluisterd? – Hoe ziet het Nederlandse landschap van de inkoopsamenwerking eruit?– Waarom wordt er in NL geen gebruik gemaakt van de groothandelfunctie?– Wat zijn de succesfactoren voor samenwerking?– Welke lessen leren we uit de recente HvJEU uitspraak van 4 juni jl. over aankoopcentrales?– Waar liggen de…
icon

Vacature: Concerninkoper openbare ruimte

8 september 2020
Bizob heeft een vacature. We zoeken een cconcerninkoper voor complexe aanbestedingen in de openbare ruimte. Klik op de onderstaande button om de vacatures te bekijken.
icon

Standaard evaluatie aanbestedingen

27 augustus 2020
Vanaf nu worden aanbestedingen die Bizob begeleidt standaard geëvalueerd. Iedere ondernemer die een inschrijving heeft ingediend ontvangt na het doorlopen van de aanbesteding een uitnodiging om een evaluatie in te vullen. Daarin vragen we naar hun mening over onder andere de inhoud van de aanbestedingsstukken, de antwoorden in de vragenronde(n), de beoordeling en de procedure…
icon

Wijziging gids Proportionaliteit en ARW

20 juli 2020
Per 1 juli 2020 zijn de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) gewijzigd. Ook is een verbeterde versie van het UEA gepubliceerd. Gids Proportionaliteit De wijziging van Gids Proportionaliteit verduidelijkt dat het disproportioneel is om op voorhand tenderkostenvergoedingen uit te sluiten bij het voortijdig intrekken van een aanbesteding. De aanbestedende dienst moet per geval beoordelen of…
icon

Stagiair aan het woord

16 juli 2020
Stagiairs zijn bij Bizob zeer welkom! Als expert op het gebied van inkoop en contractmanagement zet Bizob zich graag in als leerbedrijf voor toekomstige inkopers. Want kennis heeft pas waarde als je het deelt! En dat gaat beide kanten op: stagiairs nemen tenslotte ook kennis, vaardigheden en nieuwe inzichten mee. Van februari tot juni 2020…
icon

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

9 juli 2020
Op  23  maart  2020  is  het  voorstel  Wet  maatschappelijk  verantwoord  inkopen  Jeugdwet  en  Wmo  2015  op internetconsultatie.nl gepubliceerd. Bizob heeft hierop een reactie gegeven. In dit artikel informeren we u over de inhoud van het wetsvoorstel en de reactie met het advies dat Bizob op 12 mei 2020 heeft gestuurd aan  de Minister van Volksgezondheid,…
icon

Webinar Coronacrisis en de inkooppraktijk

15 juni 2020
In crisistijd wordt inkoop de ‘afschuifafdeling voor lastige situaties’, vertelde onze commoditymanager Frank Weerheijm tijdens het PIANOo webinar ‘Coronacrisis en de inkooppraktijk’. In het webinar – gehost door Diederik Heij – lichtte hij toe hoe Bizob de organisatie inrichtte op de effecten van de coronacrisis en de impact die het had op een aantal specifieke…
icon

Contractmanager gezocht

14 juni 2020
Bizob heeft een vacature. We zoeken een contractmanager! Klik op de onderstaande button om de vacatures te bekijken.
icon

Gemeente Haaren meetbaar duurzamer

4 juni 2020
“Beginnen is belangrijker dan perfect zijn” De gemeente Haaren is één van de ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De gemeente geeft hiermee het signaal af dat zij haar voorbeeldrol als overheid serieus neemt. In het Actieplan MVI zijn de doelstellingen op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen door het college van B&W uitgewerkt in…
icon

Betrekken van de markt

28 mei 2020
Soms is het heel duidelijk wat er moet worden ingekocht, maar niet altijd. Dan moet er extra advies worden ingewonnen over het product of dienst door middel van oriëntatie op de markt.  Dit kan bijvoorbeeld door een marktonderzoek (desk- of fieldresearch), het inschakelen van een adviseur, een marktconsultatie of een technische dialoog. Marktconsultatie verzekeringen Binnenkort start Bizob…
icon

Webinar: Coronacrisis en de inkooppraktijk

28 mei 2020
De impact van de coronacrisis wisselt per type aanbestedende dienst en per branche. Hoe ga je daar als inkooporganisatie mee om, als ook je interne organisatie verandert? In dit webinar komen lessen en ervaringen uit de praktijk van meerdere gemeenten aan bod. De coronacrisis raakt gemeentelijke inkoop op meerdere vlakken. Door de ‘afstandsmaatregelen’ wordt inkoop…
icon

Coronacrisis en inkoop

28 mei 2020
Op de website van expertisecentrum aanbesteden PIANOo leest u een intervieuw met onze inkoopmanager Douwe van de Goorberg. Hij vertelt hoe Bizob en de verschillende aanbestedende diensten omgaan met de gevolgen van de coronacrisis: Aanbestedende diensten stonden door de coronamaatregelen opeens voor belangrijke beslissingen: wat doen we met lopende projecten? Kunnen we überhaupt wel verder?…
icon

Sociaal jaarverslag 2019

26 mei 2020
Met trots presenteren we u het sociaal jaarverslag 2019: ‘Inkoop als innovatiekracht’. De verhalen belichten ieder op eigen wijze hoe Bizob haar inkoopkracht inzette om dertig gemeenten en vier overheidsorganisaties te helpen bij het verwezenlijken van doelen op het gebied van onder andere: circulariteit, duurzaam samenwerken, social return, de inzet van flexibel personeel en ruimtelijke…
icon

Vacature concerninkoper

12 mei 2020
Heb je een passie voor het inkoopvak? En werk je graag op wisselende locaties aan verschillende projecten? Solliciteer dan op de vacature voor concerninkoper bij Bizob Klik op de onderstaande button om de vacature te bekijken.