Een optimaal onderhouden milieu zorgt voor een prettige samenleving

Logo
BIZOB > Openbare ruimte > Beter Aanbesteden Terug

Beter Aanbesteden

Overheden en ondernemers zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de inkooppraktijk. Het programma Beter Aanbesteden geeft hier een extra impuls aan. Het programma is gericht op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Intentieverklaring

Om de actieagenda Beter aanbesteden een concrete opvolging te geven, zijn Bizob en Bouwend Nederland een samenwerking aangegaan met de intentieverklaring “Samenwerking bouw en  gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.” De intentieverklaring die is opgesteld in 2020 en vernieuw in 2022 telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en de 1000 leden van Bouwend Nederland direct aan de slag zijn gegaan. Denk hierbij aan ‘Maak bouwteams toegankelijker’, ‘Professioneel contact hoeft niet altijd schriftelijk, dit kan ook persoonlijk’, ‘Laat een onafhankelijke aannemer een bestek tegenlezen’, ‘Stel duidelijke vragen’ en ‘Hou geen informatie achter’.

Kwartaalsessies Bizob – BNL

Ieder kwartaal organiseren Bizob en Bouwend Nederland een bijeenkomst in kader van het landelijke programma Beter Aanbesteden en de uitrol van de intentieverklaring. Daarin ontmoeten opdrachtgevers en -nemers in de bouwsector elkaar om over actuele thema’s te praten, zoals contractvormen, het afstemmen van vraag en aanbod en het borgen van duurzaamheid binnen een aanbesteding.

Klik hieronder voor een verslag van de bijeenkomsten:

Meer lezen:

Evalueren van aanbestedingen: Interview met Frank Weerheijm in Beter aanbesteden magazine, commoditymanager Openbare ruimte

Beter aanbesteden begint met een goed gesprek: Interview met Beatrice Dormans van Bouwend Nederland en Frank Weerheijm van Bizob over de kwartaalsessies Bizob – BNL